top of page

רעיונות, קשרים, הצעות, שיתופי פעולה: אנחנו הכתובת עבורך
 

התנדבות
הילה לוי רכזת העמותה | נייד: 972542431413+ | מייל:hila@ii2020.org 

גיוס משאבים וקשרי חוץ
נועה יער | נייד:  1781530.8025+ | מייל: noa@ii2020.org

מחקר - נועה יער והילה לוי

מגזר דרוזי

ניר קבלו | נייד: 052-5996667 מייל: nir@ii2020.org  והילה לוי

קשרים לחברות בתחום לפי תמה – הילה לוי

מנהלת משרד

שרון כהן | נייד:972544402888+ | מייל:sharon@ii2020.org

bottom of page