top of page

התוצאה: יצירת אקו-סיסטם כלכלי אזורי ויצירת מקומות עבודה איכותיים שיממשו את הפוטנציאל העצום של תושבי הצפון והדרום.

מהי יוזמה לאומית?

יוזמה לאומית הינה עמותה ללא מטרות רווח שהוקמה על ידי ד"ר אראל מרגלית, מייסד ויו"ר JVP, במטרה להוביל שינוי חברתי-כלכלי דרמטי בישראל  דרך יזמות וחדשנות ובניית סיפור כלכלי-חברתי חדש - כזה שמייצר מקומות עבודה ומושך השקעות. הארגון מקדם את יצירתם של שבעה מוקדי צמיחה, חדשנות וכלכלה חדשים בצפון ובדרום וזאת על פי מודל ייחודי לפיתוח כלכלי שפיתח מרגלית. מודל זה הוכח כמוצלח ופורץ דרך, בהקמת פארק הסייבר בבאר שבע והקמת רובע הניו מדיה בירושלים - יוזמות שהביאו לאלפי מקומות תעסוקה איכותיים וזרם חסר תקדים של משקיעים וחברות פרטיות לאזורים אלו.

מודל העבודה

המודל של "יוזמה לאומית" כולל איחוד כוחות ומשאבים חוצה מגזרים, סביב נקודת חוזק קיימת או פוטנציאלית של אזור ב"פריפרייה". 


מינוף הנכסים והחוזקות הקיימות של כל אזור, סביב נושאים חדשניים ופורצי דרך כסייבר, מזון מרפא, ניו מדיה, חקלאות חדשנית, מדיה רפואית ועוד – יוביל למשיכת משקיעים וחברות, יצירת מקומות עבודה איכותיים, וכפועל יוצא מכך, לעלייה ברמת החיים באזורים אלו.  


כל זאת נעשה תוך שילוב, שיתוף פעולה צמוד וסיוע בכירים מהמגזר העסקי, השלטון המקומי, תושבים, חברות הייטק, גופים פיננסים, חברתיים ופילנטרופים, חברות בינלאומיות, יזמים פרטיים וראשי מוסדות האקדמיה והרפואה בארץ ובעולם.

bottom of page