אקסלרטור יוזמה לאומית בגליל בשיתוף: 

ScreenShot_20181225175334.png